هتل جم

قصه اینجاست ، که شب بود و زمین ریخت بهم
‏من چنان درد کشیدم، ‏که خدا ریخت بهم...

تسلیت به بازماندگان زلزله استان کرمانشاه و آرزوی مغفرت الهی برای درگذشتگان این حادثه دردناک

مدیریت و پرسنل هتل جم