هتل جم

 

تالارهای زیبا و مجلل چشم انداز و مروارید هتل جم؛ 

پذیرای میهمانی ها، عروسی ها، ولیمه ها، همایش ها و جلسات شما. 

همراه با هدایای ویژه:

سفره عقد، کیک عروسی، گل طبیعی روی میز، دسته گل عروس، DJ (دی جی) ، یک شب اقامت و جلوه های ویژه سالن ( آتش بازی، رقص نور، حباب تالارهای زیبا و مجلل چشم انداز و مروارید 

پذیرای میهمانی ها، عروسی ها، ولیمه ها، همایش ها و جلسات شما. 

همراه با هدایای ویژه:

سفره عقد، کیک عروسی، گل طبیعی روی میز، دسته گل عروس، DJ (دی جی) ، یک شب اقامت و جلوه های ویژه سالن ( آتش بازی، رقص نور، حباب و بخار) و بخار)